• 2. júna 2009 sa v priestoroch Inštitútu matematiky a informatiky (spoločné pracovisko SAV a UMB, Ďumbierska 1, Banská Bystrica) konala konferencia s medzinárodnou účasťou.
  • Program konferencie pozostával z referátov domácich aj zahraničných hostí.
>> fotografie z konferencie
Joomla Templates by Joomla51.com