Databázy

 


Hľadáte svoje citácie?  Pozrite aspoň:


Niektoré zoznamy časopisov:

  • Tzv. "karentované" časopisy, pozri  Current Contents Connect / Browse Journals (nie je tam zoznam matematických časopisov, avšak niektoré matematické časopisy sú v časti "Physical, Chemical & Earth Sciences", prípadne v  časti "Engineering, Computing & Technology"). To, či nejaký časopis je alebo nie je "karentovaný" si môžete overiť aj na stránke I. Podlubného v časti "karentované časopisy".
  • Niekedy sa za "karentované" časopisy v širšom zmysle považujú (napr. v grantovej agentúre VEGA) všetky časopisy uvedené v tzv. Master Journal List.
  • Zoznam časopisov z databázy Author Citations, stav k 9.3.2011. Americká matematická spoločnosť (AMS) v rámci databázy MathSciNet (ktorá sleduje tisíce časopisov) postupne vyčlenila niekoľko sto najlepších časopisov, v ktorých sleduje aj citácie (v časti "Citations"). Začala v r. 1997 vyčlenením 65 časopisov, v r. 2011 ich bolo asi 450.  Na stránke AMS, v časti "About the Citation Database" čítame: "The Citation Database Reference List Journals. The Citation Database is based on the information contained in reference lists drawn from certain journals covered by MathSciNet. Reference lists in all of the journals covered in the Citation Database go back to a publication year of 2000. A smaller number of journals have reference lists in MathSciNet back to 1997. A careful process of editorial selection goes into the construction of the Citation Database journal list.".
  • Zoznam niektorých časopisov rozdelených čilskou grantovou agentúrou Fondecyt do 4 skupín: MB (muy buena - veľmi dobrý časopis), B (buena - dobrý časopis), R (štandardný časopis), I (insuficiente - časopis nedostatočnej úrovne), stav z februára 2013.
Joomla Templates by Joomla51.com