Pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2014/2015

Bc.
 

- prijímacie skúšky na bakalársky stupeň štúdia sa na FPV UMB konajú 10.-12. júna 2014

- mnohí uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky

- pre tých uchádzačov, ktorí budú robiť prijímaciu skúšku z matematiky uvádzame úlohy podobné tým, ktorých riešenia budeme požadovať na prijímacej skúške

študijný program Učiteľstvo matematiky otvárame v kombinácii s učiteľstvom fyziky, chémie, informatiky, geografie, biológie, technickej výchovy, jazyka slovenského a literatúry, jazyka anglického a literatúry, etickej výchovy, výtvarného umenia, hudobného umenia, psychológie, pedagogiky
Mgr.

magisterské študijné programy

 

na všetky magisterské študijné programy v dennej forme štúdia určí garant študijného programu, či budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok (prijímacia skúška bude 10.-12. júna 2014)

PhD.

doktorandské študijné programy

 

na všetky doktorandské študijné programy v dennej aj externej forme štúdia sa konajú prijímacie skúšky, termín prijímacej skúšky je 13. júl 2014

 

Joomla Templates by Joomla51.com