Informácie pre študentov matematiky

akademický rok 2013/2014   - harmonogram

Bc.

Učiteľstvo matematiky

garant
prof.RNDr.Pavol Hanzel, CSc.

 

študijný poradca
RNDr. Gabriela Monoszová, CSc.

 

 

LaTeX - inštalácia

 

LaTeX - šablóna práce

Matematika

garant
prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

 

študijný poradca
RNDr. Matúš Dirbák, PhD.

 

predmetové listy

 

 

 

Mgr.

Učiteľstvo matematiky

garant

prof.RNDr.Pavol Hanzel, CSc.

 

študijný poradca
RNDr. Gabriela Monoszová, CSc.

 

predmetové listy

pedagogická prax
 

doc.Brincková

 

 
 

Matematická štatistika

a finančná matematika

garant

prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

 

študijný poradca
RNDr. Matúš Dirbák, PhD.

 

predmetové listy

prax

 

 

PhD.

Matematická analýza

garant
prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc
charakteristika predmetov zoznam členov odborovej  komisie

Pravdepodobosť

a matematická štatistika

garant
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

charakteristika predmetov

Teória vyučovaia matematiky

garant
prof. RNDr.Pavol Hanzel, CSc.

Mathematics Genealogy Project

(Chcete vedieť kto bol komu školiteľom / kto bol koho žiakom?)

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com