Doktorandské študijné programy

Študijný odbor:
9.1.4. Matematická analýza
Študijný program: Matematická analýza

Študijný odbor:
9.1.8. Teória vyučovania matematiky

Študijný program: Teória vyučovania matematiky

  • dĺžka štúdia: denné štúdium 3 roky, externé štúdium 5 rokov
  • garant: prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.,
  • spolugaranti: doc. RNDr. Pavel Klenovčan, CSc.,
    doc. RNDr. Jaroslava Brincková, CSc.
  • odporúčaný študijný plán
  • stručná charakteristika


Študijný odbor:
9.1.11. Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Študijný program: Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Joomla Templates by Joomla51.com