Akreditované študijné programy

 

Matematika

(Bc.)

 

 

Učiteľstvo matematiky
(v kombinácii predmetov)

(Bc.)

Matematická štatistika a finančná matematika

(Mgr.)

 

Informatická matematika

(Mgr.)

 

Jednopredmetové učiteľstvo matematiky

(Mgr.)

 

Učiteľstvo matematiky
(v kombinácii predmetov)

(Mgr.)

 

Pravdepodobnosť

a matematická štatistika

(PhD.)

 

Matematická analýza

(PhD.)

 

 

Teória vyučovania

matematiky

(PhD.)

ideálna nadväznosť jednotlivých stupňov vysokoškolského štúdia (Bc., Mgr., PhD.) je vyznačená farebne

 

Joomla Templates by Joomla51.com