EVO

 

Katedra disponuje multimediálnou učebňou, ktorej vybavenie umožňuje aj organizovanie videokonferencií - EVO (Enabling Virtual Organizations) systém http://evo.caltech.edu/evoGate/, EVO-laboratórium svojím technickým vybavením umožňuje okrem projekcie prezentácií aj videokonferenčný prenos, nahrávanie audiovizuálneho záznamu ako aj vysielanie uloženého záznamu do iného EVO-laboratória.  EVO klient (Koala) je aplikáciou v prostredí Java a beží na operačných systémoch Windows, Linux, MacOS. Umožňuje napríklad posielanie správ (IM), súkromný a skupinový rozhovor (chat), rôzne typy mítingov: meeting-by-invitation, ad-hoc meeting, booked meeting, permanent meetings, prehrávanie a nahrávanie všetkých súčastí mítingu - video, audio, plocha, chat, ..., zdieľanie súborov, zdieľanie plochy počítača vo vysokom rozlíšení, videokonferenčný prenos (podporuje štandardné, videokonferenčné protokoly: H.323 (Polycom, Tandberg, ...), Session Initiation Protocol (RTP)), šifrovaný prenos všetkých dát (video/audio/chat/IM/...).

Joomla Templates by Joomla51.com