Dr. h. c. Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt
miestnosť č. 238
alt
tel. 048 / 446 7238, kl. 7238
alt Beloslav.Riecanaltumb.sk

 

Kvalifikačný rast:

 • PF UK Bratislava, 1958
 • CSc., EF SVŠT Bratislava, 1965
 • Doc., PF UK Bratislava, 1967
 • DrSc., MFF UK Bratislava, 1980
 • Prof., MFF UK Bratislava, 1981
 • Dr.h.c., Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 2006
 • Dr.h.c., Karlova Univerzita Praha, 2012

Oblasti vedeckého záujmu:

 • Hlavné:
  • 03E72 Teória fuzzy množín
  • 03G12 Kvantové logiky
 • Vedľajšie:
  • 06Fxx Usporiadané priestory
  • 37-XX Dynamické systémy a ergodická teória

Medzinárodná spolupráca:

 • Univerzita Milano (Taliansko)
 • Univerzita Novi Sad (Juhoslávia)
 • Univerzita Perugia (Taliansko)
 • Univerzita Linz (Rakúsko)
 • Univerzita Bukurešť (Rumunsko)

Funkcie (výber):

predseda Slovenskej asociácie Rímskeho klubu

Vyučované predmety:

 • Matematická analýza

 

Joomla Templates by Joomla51.com