Doc. RNDr. Peter Maličký, CSc.

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt miestnosť č. 230
alt
048 / 4467230 , kl. 7230
alt Peter.Malickyaltumb.sk

Kvalifikačný rast:

 • MMF CHŠU, Charkov, 1980
 • RNDr., MFF UK Bratislava, 1981
 • CSc., MFF UK Bratislava, 1985
 • Doc., VVTŠ Liptovský Mikuláš, 1989

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 • Hlavné:
  • 28-XX Miera a integrál
  • 37-XX Dynamické systémy
 • Vedľajšie:
  • 54-XX Všeobecná topológia
  • 53-XX Diferenciálna geometria

Vybrané vedecké publikácie:

Vyučované predmety:

 • Aplikovaná matematika, Numerická matematika
Joomla Templates by Joomla51.com