Doc. RNDr. Pavel Hrnčiar, CSc.

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt miestnosť č. 227
alt
048 / 4467227, kl. 7227
alt Pavel.Hrnciaraltumb.sk

Kvalifikačný rast:

  • PF UK Bratislava, 1974
  • RNDr., MFF UK Bratislava, 1983
  • CSc., MFF UK Bratislava, 1991
  • Doc., FPV UMB Banská Bystrica, 2012

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

  • Hlavné: 05Cxx Teória grafov
  • Vedľajšie: 06Axx Usporiadané množiny

Vybrané vedecké publikácie:

Vyučované predmety:

  • Teória grafov, Algebra a teoretická aritmetika, Diskrétna matematika
Joomla Templates by Joomla51.com