RNDr. Pavel Konôpka, CSc.

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt miestnosť č. 230
alt
048 / 4467230, kl. 7230
alt Pavol.Konopkaaltumb.sk

Kvalifikačný rast:

  • PF UK Bratislava, 1978
  • RNDr., MFF UK, Bratislava, 1985
  • CSc., MFF UK Bratislava, 1988

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

  • Hlavné: 81P10 Kvantové štruktúry, kvantové logiky
  • Vedľajšie: 06Axx Teória usporiadaných množín

Vybrané vedecké publikácie:

Vyučované predmety:

  • Kombinatorika, Pravdepodobnosť a štatistika
Joomla Templates by Joomla51.com