RNDr. Gabriela Monoszová, CSc.

 

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt miestnosť č. 226 C
alt
048 / 4467260, kl. 7260
alt Gabriela.Monoszovaaltumb.sk

Kvalifikačný rast:

 • UK Bratislava, 1978
 • RNDr., MFF UK, Bratislava, 1987
 • CSc., MFF UK, Bratislava, 1988

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 • 05Cxx Teória grafov

Vybrané vedecké publikácie:

 1. P. Hrnčiar, G. Monoszová, Minimal two-valued  eccentric  sequences, IJPAM, vol. 84, No. 3 (2013), 139-152
 2. A. Haviar, G. Monoszová, Constructions of cell algebras, Mathematica Bohemica Vol. 130 (2005), 89-100
 3. P. Hrnčiar, G. Monoszová, Minimal eccentric sequances with two values, Acta Univ. M. Belii, Math. 12 (2005), 43-65
 4. A. Haviar, G. Monoszová, On varieties of orgraphs, Discuss. Math. Graph Theory 21 (2001), 207-221
 5. A. Haviar, G. Monoszová, A lattices of varieties of orgraphs, Acta Univ. M. Belii, Math. 9 (2001), 43-50
 6. A. Haviar, P. Hrnčiar, G. Monoszová, Eccentric sequences and cycles in graphs, Acta Univ. M. Belii, Math. 11 (2004), 7-25
 7. A. Haviar, P. Hrnčiar, G. Monoszová, Minimal eccentric sequences with least eccentricity three, Acta Univ. M. Belii, Math. 5 (1997), 27-50

 

Vyučované predmety - informácie pre študentov:


Konzultačné hodiny
štvrtok 11,00 -13,00 hod.
a podľa dohody

dôležité upozornenie týkajúce sa všetkých predmetov, ktoré vyučujem


Joomla Templates by Joomla51.com