Doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt miestnosť č. 229
alt
048 / 4467229, kl. 7229
alt Vladimir.Spitalskyaltumb.sk

Kvalifikačný rast:

 • MFF UK Bratislava, 1996
 • RNDr., UMB Banská Bystrica, 2003
 • PhD., UMB Banská Bystrica, 2006
 • Doc., UMB Banská Bystrica, 2013

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 • 37-XX Dynamické systémy a ergodická teória
 • 54-XX Všeobecná topológia

Vybrané vedecké publikácie:

 1. V. Špitalský: Omega-limit sets in hereditarily locally connected continua. Topology Appl. 155 (2008), no. 11, 1237-1255
 2. T. Downarowicz, P. Maličký, Ľ. Snoha, V. Špitalský: Measure of noninvertibility of minimal maps. J. Math. Anal. Appl. 317 (2006), no. 2, 714-723
 3. Ľ. Snoha, V. Špitalský: Recurrence equals uniform recurrence does not imply zero entropy for triangular maps of the square. Discrete Contin. Dynam. Systems 14(2006), no. 4, 821-835
 4. J. Chudziak, Ľ. Snoha, V. Špitalský: From a Floyd-Auslander minimal system to an odd triangular map. J. Math. Anal. Appl. 296 (2004), no. 2, 393-402

Vyučované predmety:

 • Finančná matematika, Poistná matematika
Joomla Templates by Joomla51.com