RNDr. Katarína Sebínová, PhD.

 

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt miestnosť č. 122
alt
048 / 4467122 , kl. 7122
alt Katarina.Sebinovaaltumb.sk

Kvalifikačný rast:

  • MFF UK Bratislava, 1982
  • RNDr., MFF UK Bratislava, 1983
  • PhD., FPV UMB B. Bystrica, 2012

Oblasti vedeckého záujmu:

  • 97-xx matematická edukácia
  • elektronické vzdelávanie

Vybrané vedecké publikácie:

Vyučované predmety:

  • Základy informatiky, Informačné a komunikačné technológie
Joomla Templates by Joomla51.com