Prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt
miestnosť č. 223
alt tel. 048 / 446 7223, kl. 7223
alt Pavol.Hanzelatumb.sk

 

Kvalifikačný rast:

 • MFF UK Bratislava, 1972
 • CSc., MFF  UK Bratislava,1983
 • Doc., MŠ Bratislava, 1986
 • Prof., UKF Nitra, 2006

Oblasť vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification)

97-xx Matematická edukácia

Medzinárodná spolupráca:

 • VŠB TU Ostrava, Dynamické applety
 • PdF UPOL Olomouc, komisia pre PhD., hosťujúci profesor

Funkcie (výber):

 • Spoločná oborová komisia pre PhD. - Teória vyučovania matematiky, od 1994
 • Dekan a prodekan PF UMB, 1993-2004
 • Ústredná predmetová komisia pre matematiku, od 2009

Vyučované predmety:

 • Aritmetika a geometria pre 1. stupeň ZŠ,
 • Výberové semináre: Dynamická geometria, História matematiky, Diskrétna matematika

Publikácie a aktuálne elektronické kurzy

monografie.:

 • Hanzel, P.,Tuma, M.: Synergetika a pedagogika a . Banská Bystrica, Pedagogická fakulta, 1998
 • Hanzel, P.: Grafy a ich elevácie, Banská Bystrica, Pedagogická fakulta, 2005

 

články v zborníkoch

 • Hanzel, P., Majovská, R.: Grafický softvér a transformácie euklidovskej roviny. Acta Mathematica 11,  Nitra, 2008
 • Hanzel, P.: Dynamické prvky vo vyučovaní geometrie. Acta  Universitatis VI, Olomouc, 2008

 

elektronické kurzy

 

Joomla Templates by Joomla51.com