Prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt
miestnosť č. 240
alt
tel. 048 / 413 45 50, 048 / 446 7240, kl. 7240

alt nedelaatsavbb.sk

Kvalifikačný rast:

  • UK Bratislava, 1984

  • RNDr. UK Bratislava, 1984

  • CSc. UK Bratislava, 1991

  • Doc. UMB Banksá Bystrica, 1994

  • DrSc. UPJŠ Košice, 2006

  • Prof. UPJŠ Košice, 2009

Oblasti vedeckého záujmu:

  • Diskrétna matematika, Teória grafov, Teória grúp

Medzinárodná spolupráca:

  • Univerzita Ľubľana (Slovinsko), Univerzita Aveiro (Portugalsko), Capital Normal University, Peking (Čína), Štátna univerzita, Novosibirsk (Rusko)

Vyučované predmety:

  • Diskrétna matematika, Lineárna optimalizácia


Joomla Templates by Joomla51.com