Doc. RNDr. Jaroslava Brincková, CSc.

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt
miestnosť č. 122
alt
tel. 048 / 446 7122, kl. 7122
alt Jaroslava.Brinckovatumb.sk


Kvalifikačný rast:


Oblasti vedeckého záujmu:

Medzinárodná spolupráca:

Funkcie (výber):


Vyučované predmety:


 

Joomla Templates by Joomla51.com