Doc. RNDr. Štefan Kováčik, PhD.

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt
miestnosť č. 123
alt tel. 048 / 446 7123, kl. 7123
alt Stefan.Kovacikatumb.sk

Kvalifikačný rast:

Oblasti vedeckého záujmu:

Medzinárodná spolupráca:

Funkcie (výber):


Vyučované predmety:

 

Joomla Templates by Joomla51.com