foto-haviar_mDoc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt miestnosť č. 224
alt
048 / 4467224, kl. 7224
alt Miroslav.Haviaraltumb.sk
alt http://www.fpv.umb.sk/~mhaviar/ (Home-page)

Vedecko-pedagogické hodnosti:

 • RNDr., UK Bratislava, 1988
 • CSc., UK Bratislava, 1993
 • Doc., UK Bratislava, 2002

Oblasti vedeckého záujmu:

 • General Algebra and Duality Theory, Lattice Theory, Universal Algebra

Vybrané vedecké publikácie:

 1. A schizophrenic operation that aids an efficient transfer of strong dualitites (with B.A. Davey), Houston Math. J., vol 26, no. 2 (2000), 215-222
 2. Kleene algebras: a case study of clones and dualities from endomorphisms (with B.A. Davey and H.A. Priestley), Acta Sci. Math. (Szeged), Acta Sci. Math. (Szeged) 67 (2001), 77-103
 3. Transferring optimal dualities: theory and practice (with B.A. Davey), J. of the Australian Math. Soc. 74 (2003), 393-420
 4. D.M. Clark, B.A. Davey, M. Haviar, J. Pitkethly, M.R. Talukder, Standard topological quasi-varieties, Houston Journal of Mathematics, vol. 29, no. 4 (2003), 859-887
 5. Applications of Priestley duality in transferring optimal dualities (with B.A. Davey), Studia Logica 78 (2004), 213-236
 6. Full implies strong, doesn't it? (with B.A. Davey and R. Willard), Algebra Universalis 54 (2005), 1-22
 7. Structural entailment (with B.A. Davey and R. Willard), Algebra Universalis, 54 (2005), 397-416
 8. Canonical extensions of Stone algebras: the natural way (with H.A. Priestley), Mathematica Slovaca 56 (2006), 53-78
 9. When is a full duality strong? (with B.A. Davey and T. Niven), Houston Journal of Mathematics 33 (2007), 1-22
 10. Full but not Strong Dualities: Extending the Realm (with B.A. Davey, T. Niven and N. Perkal), Algebra Universalis, 56 (2007), 37-56
 11. Boolean topological distributive lattices and canonical extensions (with B.A. Davey and H.A. Priestley), Applied Categorical Structures 15 (2007), 225-241
 12. Endodualisable and endoprimal finite double Stone algebras (with H.A. Priestley), Algebra Universalis 58 (2008), 203-228
 13. Congruence-preserving functions on distributive lattices (with M. Ploščica), Algebra Universalis 59 (2008), 179-196.

Medzinárodná spolupráca:

 • University of Oxford (V. Británia)
 • La Trobe University (Austrália)
 • University of Lisbon (Portugalsko)

Členstvá a aktivity:

editor Algebra Universalis, člen Pracovnej skupiny pre "Matematiku a štatistiku" Akreditačnej komisie, vedúci seminára Aká si mi krásna založeného profesorom Belom Riečanom, člen redakčnej rady Acta Universitatis Mathaei Belii, series Mathematics, recenzent referatívneho časopisu Mathematical Reviews, člen Jesus College Oxford Association - Old Members, člen American Mathematical Society, člen Australian Mathematical Society, člen Slovak Mathematical Society a JSMF

Vyučované predmety:

Joomla Templates by Joomla51.com